Utställningen innehåller ett exklusivt urval av 120 målningar och teckningar från Tessinsamlingen och det är första gången som François Bouchers välkända Venus triumf lånas ut. Under våren går en omarbetad version av utställningen vidare till Morgan Library i New York.

1700-talet är en höjdpunkt i de konstnärliga relationerna mellan Frankrike och Sverige och fransk konst utövade stort inflytande i Sverige. På motsvarande sätt spelade den svenske greven Carl Gustaf Tessin en inte obetydlig roll i franskt konstliv i Paris under en kort men intensiv period. Tessin var svensk ambassadör i Paris åren 1739 till 1742. Uppdraget rörde hemliga politiska underhandlingar, men det som fått bestående resultat är hans omfattande konstnärliga kontakter och många konstinköp.

Ingen annan enskild samling skapad i Paris under 1700-talet är lika väl bevarad som Tessins. I dag finns den på Nationalmuseum och är en av museets klenoder. Den påminner om konstens och konstsmakens utveckling i den franska huvudstaden under rokokons höjdpunkt. Ett exklusivt urval av de främsta verken ur Tessins samling, totalt 120 stycken, visas på Louvren under hösten 2016. I anslutning till utställningen utkommer en rikt illustrerad katalog med olika texter om Tessin och hans samling som bygger på ny forskning. Utställningssamarbetet mellan Nationalmuseum och Louvren är det första i sitt slag på många år. En något omarbetad version av utställningen går sedan vidare till Morgan Library i New York där den visas våren 2017. Utställningen En svensk i Paris under 1700-talet visas på Musée du Louvre i Paris från den 20 oktober 2016 till och med den 16 januari 2017.