Vinexpo, den internationella fackmässan för vin och sprit kommer att äga rum i Bordeaux från 18-21 juni 2017. Mässan är en mötesplats för fackfolk som kommer för att utveckla sina affärer, stimulera marknaden och göra nya erfarenheter. Inköpare från världens alla hörn reser till Vinexpo för att provsmaka och beställa produkter som ställs ut av över 2000 utställare från ett fyrtiotal länder.

Inköpare från världens alla hörn reser till Vinexpo för att provsmaka och beställa produkter som ställs ut av över 2000 utställare från ett fyrtiotal länder. Längs alléerna visar producentländer upp ett stort utbud av vin och sprit från hela världen. Varumärken från Kroatien, Chile, Österrike, Argentina, Tyskland, Italien, England, Irland och Schweiz – även Georgien, Libanon och Ryssland – står tillsammans med många utställare som från Frankrike. Spanien är Årets Land, de viktigaste spanska vinproducenterna kommer att ställa ut på regionala montrar eller i ICEX paviljongen. Ett stort antal företag kommer som vanligt att ställa ut med egna montrar. Araex, Marqués de Riscal och García Carrión är bland dem som har valt Vinexpo som en språngbräda för att öka sin internationella försäljning.

I ett gynnsamt ekonomiskt klimat, med stigande vin- och spritdrycksexport, intensifierar Vinexpo sina ansträngningar för att utveckla branschen. Utställare på Vinexpo Bordeaux 2015 och Vinexpo Hong Kong 2016 lovordade ”One to Wine Meetings”, ett initiativ som återkommer. Denna målinriktade service organiserar affärsmöten mellan utställare och förregistrerade besökare direkt i montrarna.

Nytt för 2017 är ett program ”Hosted Buyers” som syftar till att introducera nyckelaktörer från e-handel, resebyråer, stora detaljhandelskedjor och besöksnäringen till Vinexpo. Tvåhundra nya internationella inköpare från dessa ständigt föränderliga distributionskanaler kommer att bjudas in till Bordeaux. De har möjlighet att ansluta sig till ”One to Wine Meetings” och hålla 4 till 6 enskilda möten per dag med sina utvalda företag.

För att främja att mindre vinproducenter engagerar sig i mässan har Vinexpo också nya erbjudanden med attraktiva priser riktade till denna kategori. Vinexpo Bordeaux har en rad nyckelfärdiga montrar tillgängliga från 6 till 24 m², ett partnerskap med Bettane + Desseauve för att visa upp nischade varumärken, och WOW! – en särskild zon reserverad för ekologiska och biodynamiska viner.

För första gången har Vinexpo en avdelning avsatt enbart till ekologiska och biodynamiska viner. WOW! – Kort om ”World of Organic Wines” – är värd för 200 producenter som kommer att attrahera fackfolk som söker hantverksmässigt tillverkade viner. En extra bonus, ett antal föredrag och rundabordssamtal med teman kring ekologisk vinodling kommer att äga rum. WOW! Restaurangen kommer att vara helt organisk.